Οι στόχοι που πέτυχε η Ikea, μέσα στο 2020, σχετικά με τη βιωσιμότητα περιλαμβάνονται στην Έκθεση Βιωσιμότητας Ιkea 2020, που εκδίδει ο όμιλος Inter Ikea. Σε αυτούς, υπάγονται η υπεύθυνη δασική διαχείριση και η αξιολόγηση περισσότερων από 9.500 προϊόντων για κυκλικές δυνατότητες και βελτιώσεις σε όλη την αλυσίδα της, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επίσης, η εταιρεία δεσμεύεται για θετικό αντίκτυπο στη Διαχείριση των Δασών με στόχους για το 2030, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η βιοποικιλότητα και να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή παγκοσμίως.

«Οι σημαντικές κινήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2020, δεν τέθηκαν σε αναμονή. Προχωρούμε θετικά με τη δημιουργία προϊόντων που θα είναι κυκλικά και με την επίτευξη του στόχου μας για χρήση 100% ανανεώσιμης ενέργειας στην παραγωγή. Με τη νέα μας ατζέντα για το 2030 θέλουμε να κάνουμε κανόνα την υπεύθυνη Διαχείριση των Δασών, βλέποντας και πέρα από την επιχείρησή μας», σημείωσε η Lena Pripp-Kovac.