Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια ραδιοτηλεόραση είχε καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 57 εκατ. ευρώ, έχοντας παράλληλα προχωρήσει σε σημαντική μείωση των εξόδων της από τα 316 εκατ. ευρώ το 2010 σε 272 εκατ. ευρώ το 2011. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Λάμπης Ταγματάρχης, μαζί με μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενόψει της δημοσίευσης του ισολογισμού της εταιρείας τις επόμενες ημέρες, πρόκειται για αποτέλεσμα που οφείλεται στη σημαντική μείωση των εξόδων μισθοδοσίας, καθώς και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα, τα έξοδα μισθοδοσίας της ΕΡΤ μειώθηκαν στα 123 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι 159 εκατ. ευρώ το 2010 και 210 εκατ. ευρώ το 2009.

Τα έξοδα για το πρόγραμμα διαμορφώθηκαν σε 78 εκατ. ευρώ το 2011, σε 80 εκατ. ευρώ το 2010 και σε 72 εκατ. ευρώ το 2009. Επίσης, τα άλλα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μειώθηκαν στα 71 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι 77 εκατ. ευρώ το 2010 και 102 εκατ. ευρώ το 2009. Τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος το 2011 μειώθηκαν στα 329 εκατ. ευρώ, έναντι 350 εκατ. ευρώ το 2010 και 375 εκατ. ευρώ το 2009. Μετά τα παραπάνω, η εταιρεία, από 9 εκατ. ευρώ καθαρές προ φόρων ζημιές το 2009, παρουσίασε 34 εκατ. ευρώ καθαρά προ φόρων κέρδη το 2010 και 57 εκατ. ευρώ το 2011. Τέλος, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη Τύπου, ο Λάμπης Ταγματάρχης εκτίμησε ότι το κόστος της κάλυψης των εκλογών θα ανέλθει στα 1,3 εκατ. ευρώ.