Την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Vodafone Business Online ανακοίνωσε το Vodafone Business για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου e-shop για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτούμενου 100% από το ΕΣΠΑ. Η υπηρεσία προσφέρει σχεδιασμό και κατασκευή του e-shop, βελτιστοποίηση SEO για υψηλότερη θέση στις μηχανές αναζήτησης, εύκολη πλοήγηση, ευρεία προσβασιμότητα, ώστε να εξυπηρετεί ΑμΕΑ, mobile-first προσέγγιση και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Επίσης, μπορούν να προστεθούν επιπλέον παροχές, ενώ παρέχεται μηνιαία υποστήριξη και δυνατότητα αναβάθμισης, καθώς και βοήθεια από προσωπικό σύμβουλο Vodafone Business Advisor.