Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Οκτωβρίου, με ομιλίες εγκεκριμένων από το GRI εκπαιδευτών του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής & Βιωσιμότητας της EY, καθώς και προσκεκλημένων εκπροσώπων του τομέα της βιωσιμότητας κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση αφορά στις επιχειρήσεις που αναζητούν καθοδήγηση για την κατάρτιση του πρώτου τους απολογισμού εταιρικής βιωσιμότητας, αλλά και σε εκείνες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσέγγισή τους στην κατάρτιση απολογισμών με την υιοθέτηση του GRI G4. Ειδική αναφορά θα γίνει στις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες απευθείας από τον οργανισμό GRI.