Στρατής Λιαρέλλης και Τάσος Μιχαλάκης σε νέες θέσεις
Νέα διοικητικά καθήκοντα ανέλαβαν ο Στρατής Λιαρέλλης και ο Τάσος Μιχαλάκης στον όμιλο Αntenna.

Συγκεκριμένα, ο Στρατής Λιαρέλλης, με την πολυετή εμπειρία του, έχοντας φέρει εις πέρας με εξαιρετικά αποτελέσματα πολλά πρότζεκτ του ομίλου Αntenna, αναβαθμίζεται, αναλαμβάνοντας από 01.08.2017, διευρυμένα καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου Διοίκησης του ομίλου Αntenna στην Ελλάδα. Ο Τάσος Μιχαλάκης, έως πρότινος Γενικός Εμπορικός Διευθυντής του ομίλου, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές επιτυχίες, αναβαθμίζεται επίσης, με την ανάληψη των  καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου του Αntenna στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, η νέα οργανωτική δομή θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του ομίλου Αntenna, καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.