Αποχώρησε ο Ι.Κοττεάκος, αλλαγή Εμπορικού και Οικονομικού Διευθυντή

Καθήκοντα επικεφαλής στην Εμπορική Διεύθυνση της εταιρείας που βρισκόταν υπό την ευθύνη του, αναλαμβάνει εν τω μεταξύ ο Λεόνικος Μαυρογένης, με σημαντική εμπειρία σε επιτελικές θέσεις στα τμήματα Πωλήσεων και Marketing στην SCA Hygiene Products τα τελευταία 9 χρόνια και με προηγούμενη εμπειρία στα Τμήματα Πωλήσεων και Marketing της Beiersdorf.

Παράλληλα, τη Θέση του Διευθυντή  Οικονομικών & Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας αναλαμβάνει ο Πέτρος Δελής, ο οποίος εντάχθηκε στην SCA Hygiene Products τον Ιούλιο του 2012 μετά την εξαγορά της πρώην Georgia Pacific Ελλάς, αντικαθιστώντας την Ιωάννα Μπάρλα, που ασκούσε τα καθήκοντα αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια. Ο Π. Δελής διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες με διεθνή παρουσία όπως η Eurodrip και ο Όμιλος Μαϊλλη, ενώ στον κλάδο των καταναλωτικών έχει εργαστεί ως οικονομικό στέλεχος στην ΦΑΓΕ. Τόσο ο Λ. Μαυρογένης όσο και ο Π. Δελής είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της SCA Hygiene Products.