Η Kosmocar προχώρησε σε μετακινήσεις στελεχών στο πλαίσιο των διοικητικών αλλαγών της εταιρείας. Ο Αντώνης Μαυριδόγλου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο τριών ετών στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Kosmocar, αναλαμβάνει από την 29η Απριλίου τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Kosmocar και γίνεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Karenta. Παράλληλα με τα καθήκοντά του αυτά, αναλαμβάνει τον ρόλο του Συμβούλου των Μετόχων, αναφορικά με τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Στήβεν Σίρτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Kosmocar, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Kosmocar. Ο Διονύσης Μπατιστάτος, μετά από περίπου έξι χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος της Karenta, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή επί Εμπορικών Θεμάτων & Διευθυντή Πωλήσεων και Marketing Volkswagen, στην Kosmocar. Τέλος, ο Νικόλαος Πρέζας, Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing Volkswagen, αποχώρησε από την εταιρεία για προσωπικούς λόγους.