Αποχωρεί ο Κ. Χιώτης, Γενικός Δ/ντής Καταναλωτικών Προϊόντων

Η παρουσία του συνδυάστηκε ιδιαίτερα με τη στροφή και επένδυση της εταιρείας στις λευκές συσκευές, τη διεύρυνση του σχετικού πελατολογίου της, καθώς και την αύξηση των αντίστοιχων τζίρων και μεριδίων αγοράς της μέσα σε συνθήκες κρίσης. Παράλληλα, ο Κώστας Εβερκιάδης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων Καταναλωτικών Προϊόντων. Πρόκειται για στέλεχος με μακρά εμπειρία στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, ενώ ανήκει στο δυναμικό της Intersys εδώ και 4 χρόνια. Τέλος, σε θέση Διευθύντριας Μάρκετινγκ Καταναλωτικών Προϊόντων αναβαθμίζεται η Νατάσσα Βελεσσιώτη.