Ο Δ. Χριστοδουλιάς στη Γενική Δ/νση, η Όλγα Πάλλη στη Δ/νση Marketing

Συγκεκριμένα, η συνολική διοικητική ευθύνη του ομίλου περνά στα χέρια του Δημήτρη Χριστοδουλιά, συνεργάτη της εταιρείας εδώ και 25 χρόνια, με μακρόχρονη θητεία σε θυγατρικές του ομίλου. Υπεύθυνος για τον τομέα Εμπορικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Νικόλαος Λουκάκης ασκώντας παράλληλα καθήκοντα ως Wine Manager.

O Ν. Λουκάκης επιστρέφει στη ΓΕΝΚΑ μετά από μικρό διάστημα απουσίας. Τη διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας ανέλαβε η Όλγα Πάλλη, οινολόγος και συνεργάτης της ΓΕΝΚΑ για περισσότερο από μία δεκαετία. Τη θέση του Προέδρου του ομίλου διατηρεί ο Παύλος Γ. Καρακώστας. Παράλληλα με τις αλλαγές που συντελέστηκαν, η εταιρεία προχώρησε και σε μεταφορά της διοίκησης σε νέα γραφεία στηνΚαλλιθέα.