Για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης, περιλήφθηκαν ασκήσεις και παραδείγματα με χρήση δεδομένων που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Στη νέα έκδοση η ύλη έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί, ενώ συμπληρώνεται από ένα κεφάλαιο σχετικά με τη χρηματοοικονομική διοίκηση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, αντικείμενο αναγκαίο πλέον στη διοίκηση και διαχείριση έργων. Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο για φοιτητές και επαγγελματίες στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης έργων.

Έκδοση: Κριτική, 2011, Σελίδες: 616, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €44 [www.kritiki.gr]