Δημιουργία ψηφιακού τουριστικού χάρτη

Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η δημιουργία ψηφιακού χάρτη, υψηλής αισθητικής, που θα παρέχει πλήρη τουριστική πληροφόρηση για όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι 11 Απριλίου 2014.