Ψηφιακές υπηρεσίες ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 309.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου, με την προθεσμία παραλαβής σχετικών προσφορών να λήγει την ίδια ημέρα. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr.