Ψηφιακές δράσεις για εμπορικές εκθέσεις και εφαρμογές e-commerce

Η εκτιμώμενη αξία του έργου εκτός ΦΠΑ ανέρχεται σε 431.034 ευρώ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014.