Έργο ψηφιοποίησης, ύψους 305.000 ευρώ

Βασικοί στόχοι του έργου είναι η ψηφιοποίηση περιεχομένου που διαθέτει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και η τεκμηρίωσή του. Η τεκμηρίωση θα συνοδευτεί από open linked data, ανάπτυξη διαδραστικής και πολυκαναλικής πύλης, καθώς και ανάπτυξη σειράς εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 18 Ιουνίου.