Παγκόσμια έρευνα της IBM για την ενοποίηση των data από τους σύγχρονους marketers

Πρόκειται για τους Traditionalists (37%), Social Strategists (33%) και Digital Pacesetters (30%). Οι τελευταίοι, είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίζουν ανώτερες οικονομικές επιδόσεις και διακρίνονται για την ετοιμότητά τους απέναντι στη δραματική αύξηση των δεδομένων και στην ανάπτυξη των καναλιών social και mobile, για την ενοποίηση των καναλιών φυσικών και ψηφιακών πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την τακτική χρήση εξελιγμένων analytics με στόχο την άντληση πληροφόρησης από τα δεδομένα των πελατών.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 94% των CMOs πιστεύουν ότι τα advanced analytics θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη στόχων, ωστόσο, σε αυξημένο ποσοστό σε σχέση με 3 χρόνια πριν, δηλώνουν ότι οι οργανισμοί τους είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι για να επωφεληθούν από την εκρηκτική αύξηση των δεδομένων. Στο πλαίσιο της έρευνας μετρήθηκε επίσης η επιρροή των CMOs εντός των οργανισμών τους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο της συμμετοχής τους σε θέματα στρατηγικής αυξάνεται. Διαπιστώθηκε επίσης ότι όταν ο Διευθυντής Marketing έχει στενή συνεργασία με το Διευθυντή Πληροφορικής, η επιχείρηση είναι πιο πιθανό να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις συνολικά.

Τέλος, το 94% των CMOs θεωρούν ότι οι εφαρμογές για φορητές συσκευές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Η έρευνα κατέδειξε ότι ιδιαίτερα οι Digital Pacesetters έχουν προχωρήσει αρκετά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης στρατηγικής mobile, με το 58% να διαθέτουν την ικανότητα διεξαγωγής συναλλαγών ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή συσκευής.