Οι αυξανόμενες επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιωσιμότητα θα μπορούσαν να προσθέσουν έως και 5,7 εκατ. νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030, αναφέρει νέα μελέτη της Accenture σε συνεργασία με την BusinessEurope, με τίτλο «Europe’s new dawn – Reinventing industry for future competitiveness».

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν ότι η ανάκαμψή τους από την πανδημία θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες περισσότερο σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των εταίρων τους στην Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Επίσης, ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να αξιοποιήσει μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, στηριζόμενη στη δύναμή της σε βασικούς κλάδους.

Στους τομείς, όπου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, περιλαμβάνονται οι: βιομηχανικός εξοπλισμός, υψηλή τεχνολογία, λογισμικό, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, αυτοκινητοβιομηχανία, βιοεπιστήμες, τηλεπικοινωνίες και μέσα. Οι τεχνολογικές επενδύσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου αναφέρθηκαν 66% των ερωτηθέντων, στο 5G και 6G (58%), το cloud (52%) και στις μπαταρίες επόμενης γενιάς (34%).