Δρομολόγηση διαδικασιών για την εισδοχή σχετικών εταιρειών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό συνεργαζομένων μελών Branding & Design και δρομολογούνται πλέον οι διαδικασίες εισδοχής των εταιρειών που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να γίνουν Μέλη της Ένωσης.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της σχετικής ανακοίνωσης, η τεχνογνωσία και το ταλέντο πολλών ελληνικών εταιρειών που ειδικεύονται σε υπηρεσίες Branding & Design βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Στόχος της Ένωσης είναι η περαιτέρω εδραίωση, ανάπτυξη και διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών αυτών στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες για την ένταξή τους στην ΕΔΕΕ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].