Επικοινωνία προγραμμάτων πιστότητας, whole sales και ΕΚΕ

Η διεύρυνση των υπηρεσιών αφορά στην επικοινωνιακή υποστήριξη σε προγράμματα πιστότητας, whole sales με την ENA Cash & Carry και του σημαντικού έργου της ΑΒ Βασιλόπουλος μέσω ενεργειών ΕΚΕ.