Για τη σχεδίαση του www.fageitalia.it

Η Can Communications ακολούθησε την ίδια εταιρική ταυτότητα, διατηρώντας τόσο τη σχεδίαση όσο και το branding του ελληνικού web site. Το www.fageitalia.gr σχεδιάστηκε με το διαχειριστικό εργαλείο Canonito της Can Communications και αποτελεί το 1ο στη σειρά  των νέων διεθνών websites της ΦΑΓΕ στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται η γνωστή γαλακτοβιομηχανία.