Η συμφωνία επεκτείνει την ήδη, εδώ και τρία χρόνια, συνεργασία των δύο εταιρειών η οποία περιλαμβάνει τη διανομή προϊόντων που απευθύνονται σε οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις. Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων περιλαμβάνει τόσο τα συστήματα client όσο και τις λύσεις για υποδομές πληροφοριακών συστημάτων της Dell.

Ο Γιώργος Μπαμπούλας, Dell Channel Distribution Sales Manager – Commercial, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη διεύρυνση της συνεργασίας μας, η οποία αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην εταιρεία, αλλά και τη δέσμευσή μας στο μοντέλο συνεργασίας Dell PartnerDirect, το οποίο υποστηρίζει το κανάλι συνεργατών μας. Φιλοδοξούμε ότι η τεχνολογία της Dell μαζί με την προστιθέμενη αξία συνεργατών μας όπως η Info Quest Technologies θα βοηθήσει τους χρήστες των προϊόντων μας να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να αναπτυχθούν».