Αναλαμβάνει Regional SEE Financial Services Practice Leader

Ο Μάνος Πανώριος, ο οποίος κατέχει τη θέση του Managing Partner στο γραφείο Αθήνας της Stanton Chase International, πρόσφατα ανέλαβε επιπροσθέτως στο διεθνές δίκτυο εταιρειών της Stanton Chase International, το ρόλο του Regional SEE Financial Services Practice Leader για τις περιφέρειες της Κεντροανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο συγκεκριμένος ρόλος έχει υπό την εποπτεία του την ανάπτυξη των υπηρεσιών της Stanton Chase International στον χρηματοοικονομικό τομέα σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες: Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία και Ελλάδα.