Αναλαμβάνει και τη Γεν. Δ/νση Μ. Ανατολής-Περσικού Κόλπου

Ο Γ. Θεοδοσίου, θα έχει την ευθύνη περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Ideal Standard στη συγκεκριμένη περιοχή, παράλληλα με τα καθήκοντά του στην ηγεσία της εταιρείας στην Ελλάδα. Διαθέτει πολύπλευρη εμπειρία την οποία απέκτησε μέσα από καίριες θέσεις εργασίας στην ελληνική εταιρεία αλλά και στις αδελφές εταιρείες του Ομίλου στο εξωτερικό και τα τελευταία 6 χρόνια κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της εταιρείας στην Ελλάδα.