Με τα σημεία Mediterraneo Hospital και Φιλοκτήτης

Συγκεκριμένα, η Intelligent Media εγκατέστησε 13 και 9 οθόνες αντίστοιχα, σε όλους τους χώρους υποδοχής και  αναμονής του κοινού. Επιπλέον, αναλαμβάνει την πλήρη παραγωγή και διαχείριση του καναλιού και την εμπορική εκμετάλλευση, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να προβάλλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα δίκτυα Υγείας της Intelligent Media ο ενδιαφερόμενος έχει μία ολοκληρωμένη και στοχευμένη επικοινωνία προσεγγίζοντας 1,5 εκατ. άτομα σε μηνιαία βάση.