Πρωτοβουλίες για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ανέλαβε, κατά τη διάρκεια του 2020, η Γιώτης ΑΕ. Η κοινωνική δράση της εταιρείας αναπτύχθηκε σε τρεις πυλώνες και, συγκεκριμένα, στην ανταπόκριση σε έκτακτες εθνικές ανάγκες μέσω της δωρεάς 20 αναπνευστήρων στο Υπουργείο Υγείας και κάλυψη άλλων εθνικών αναγκών, στη μείωση της υπογεννητικότητας και στην κάλυψη επισιτιστικών αναγκών.

Ενδεικτικά, προσέφερε δωρεάν τρόφιμα, στο ΓΝ Σερρών για την κάλυψη αναγκών, λόγω της πανδημίας, παρέδωσε τρόφιμα πρώτης ανάγκης στους Δήμους Χερσονήσου, Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, που επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα και στήριξε τις γεννήσεις σε 90 απομακρυσμένα ηπειρωτικά χωριά, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ HOPEgenesis, προσφέροντας στα μωρά βρεφικές τροφές για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους. Επιπλέον, διέθεσε πάνω από 250.000 μερίδες φαγητού και ροφημάτων και εννέα τόνους φαρινάλευρων, στηρίζοντας φορείς, όπως: «Κιβωτός του Κόσμου», «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Φίλοι του Παιδιού», «Δεσμός», «Ερυθρός Σταυρός» κ.ά.