Το σεμινάριο που λαμβάνει χώρα μια φορά το χρόνο στην Αθήνα είναι πιστοποιημένο από το ΙΕΜΑ (Institute of Environmental Management and Assessment) και παρέχει με το πέρας της εκπαίδευσης πιστοποίηση με το αναγνωρισμένο «CSR-P Πιστοποίηση» (ΕΚΕ-P Seal).

Το «Certified Sustainability (CSR) Practitioner Training» υλοποιείται κάθε χρόνο και σε διεθνείς προορισμούς, με συμμετέχοντες επαγγελματίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από εταιρείες όπως Walmart, Unilever, Μicrosoft ABM, Noble Energy, United Airlines, Coca Cola, Savola, Dubai Customs BP, ΒlackBerry.