Διακρίθηκε με το «eco-innovation award 2013 από το Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των 9ων «ACI Europe Best Airport Awards», ο ΔΑΑ απέσπασε το «Eco-Innovation Award 2013». Η διάκριση αντικατοπτρίζει τη διαρκή προσπάθεια του ΔΑΑ για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών του. Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΑΑ σημείωσε υψηλές επιδόσεις σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, διαχείριση εκπομπών άνθρακα και στην ευαισθητοποίηση φορέων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο.

Μερικές από τις πρωτοβουλίες του είναι η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8.05 MWp, η εφαρμογή μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας (με στόχο μείωσης εκπομπών διοξειδίου κατά 25% έως το 2020) και δράσεις ανακύκλωσης, που οδήγησαν σε αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης απορριμάτων από 3% το 2001, σε 53% το 2012.