Το 76,5% εκτιμά ότι το Programmatic Trading θα εξελιχθεί σύντομα σε κομβικό συστατικό της digital διαφήμισης

Στην έρευνα – η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2014, σε συνεργασία με την AppNexus- συμμετείχαν στελέχη από brands, agencies και εκδοτικούς οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής. Στόχος ήταν να καταγραφεί ο βαθμός κατανόησης και αξιοποίησης του Programmatic Trading, καθώς και να επισημανθούν οι τάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν.

Το whitepaper – διαθέσιμο για downloading στο www.tailwindemea.net -, επιβεβαιώνει ότι όλες οι πλευρές έχουν αντιληφθεί τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του, με την «Αποτελεσματικότερη στόχευση κοινού» και την «Καλύτερη αξιοποίηση του budget» να είναι μεταξύ αυτών που επελέγησαν πρώτα.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι ζητήματα όπως η έλλειψη διαθέσιμου premium inventory αποτελούν ένα από τα αίτια που «φρενάρουν» την περαιτέρω ανάπτυξή του. Έστω και έτσι, όμως, το 76.5% εκτιμά ότι το Programmatic Trading θα εξελιχθεί σύντομα σε κομβικό ή πολύ σημαντικό συστατικό της digital διαφήμισης. Τα ευρήματα παρουσιάζονται σε σύγκριση με την πρόσφατη έρευνα για το Programmatic Trading της AppNexus, της Warc και του IAB στην Δυτική Ευρώπη.