Κάποια από τα μεγαλύτερα brands διεθνώς βρίσκονται πίσω από την κοινή επιστολή προς τον ΟΗΕ για την υπογραφή διακρατικής συνθήκης καταπολέμησης της πλαστικής ρύπανσης. Έχοντας ήδη λάβει στήριξη από τα δύο τρίτα των κρατών-μελών, η προτεινόμενη συμφωνία βασίζεται σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που θέλει τις κυβερνήσεις να ευθυγραμμίζονται ως προς το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πλαστικών.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι Coca-Cola, PepsiCo και Unilever, οι οποίες επίσης υπογράφουν το αίτημα, αναδείχθηκαν ως οι τρεις εταιρείες που προκαλούν τη μεγαλύτερη πλαστική ρύπανση, σύμφωνα με την έκθεση της Break Free From Plastic για το 2021.

Πρακτικά, οι 70 συνυπογράφουσες εταιρείες καλούν τα κράτη-μέλη να ορίσουν μια διακυβερνητική επιτροπή διαπραγμάτευσης που θα αναπτύξει ένα διεθνές και δεσμευτικό πλαίσιο σχετικά με τη ρύπανση από πλαστικό, με στόχο να κρατήσει το πλαστικό μέσα στην οικονομία αλλά έξω από το οικοσύστημα, να μειώσει την παραγωγή και χρήση νέου πλαστικού, αλλά και να θέσει σαφείς κατευθύνσεις ώστε να εναρμονίσει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και κοινωνία πολιτών προς μια κοινή προσέγγιση. Για τις εταιρείες, αυτό σημαίνει ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης για ανάπτυξη πρακτικών κυκλικής οικονομίας σε κλίμακα και εναρμονισμένα standards για τις κυβερνήσεις που ισχύουν για όλους.

(Πηγή: TheDrum)