Από το Wharton Business School και τον ECR Europe

Η ομάδα του Eltrun επιλέχθηκε μαζί με ομάδες κορυφαίων διεθνών πανεπιστημίων, για να συμμετέχει σε έργο ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων μιας από τις μεγαλύτερες «Do-It-Yourself» εταιρείες, την The Home Depot. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μεθόδου αναγνώρισης συμπεριφορικών μοτίβων αγορών, για τη δημιουργία στοχευμένων προσφορών και την επεξεργασία προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών. Επίσης, το έργο «Shopping Missions: Data Analytics and Virtual Reality Serving Shopper Needs» του Eltrun σε συνεργασία με τις εταιρείες Μαρινόπουλος και Procter & Gamble Hellas πήραν το πρώτο βραβείο στον τελικό του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού Activation Awards του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Λιανεμποριου ECR Europe.

Το έργο σχετίζεται με την αναγνώριση των αγοραστικών αποστολών ή των λόγων για τους οποίους οι καταναλωτές προσέρχονται στα supermarkets. Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Καθ. Γ. Δουκίδης, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Πραματάρη και ο Υποψήφιος Διδάκτορας Π. Σαραντόπουλος ανέπτυξαν μελέτη με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και την αύξηση του καλαθιού, η οποία δοκιμάστηκε με επιτυχία τόσο στην ικανοποίηση πελατών όσο και στην παραγωγικότητα του καταστήματος. Στον Ευρωπαϊκό τελικό έφθασαν επίσης οι ομάδες από Tesco (Ιρλανδία), Sainsbury’s (Μ. Βρετανία) και REWE (Γερμανία).