Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα ανακηρύχθηκε επίσης νικήτρια στην κατηγορία «Καλύτερη βιώσιμη πρωτοβουλία για το περιβάλλον», για το πρόγραμμά της «Κάποια δάση έχουν τη δική τους Αύρα» που έχει ως στόχο την εκπαίδευση των ανθρώπων για την προστασία των δασών καθώς και την κινητοποίησή τους για συμμετοχή σε σχετικές πρωτοβουλίες αναδάσωσης.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στη Σερβία ήταν επίσης μεταξύ των τελικών υποψηφίων στην κατηγορία «Καλύτερη πρωτοβουλία στον τομέα της δεοντολογίας και της φιλανθρωπίας» για το πρόγραμμα «Πρώτη τράπεζα μητρικού γάλακτος της Σερβίας».