Και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Θαλής

Η βράβευση από τον διεθνή θεσμό, που κατά τεκμήριο προβάλλει και επιβραβεύει πρωτοπόρες πρακτικές, καθώς και τα πρόσωπα που συνεισφέρουν στις μεταφορές και τις καθιστούν βασικό συντελεστή της παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ για τις Παγκόσμιες Μεταφορές. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Θαλής των Αττικών Διαδρομών συλλέγει δεδομένα, μετρά την απόδοση της εταιρείας και συγκρίνει τα αποτελέσματα με την αντίληψη των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.