Η Superfy διακρίθηκε σε διεθνές επίπεδο, στο Graphis Annual 2022, αποσπώντας Gold βραβείο στην κατηγορία «Advertising Αnnual 2022». Το βραβείο απονεμήθηκε στη Superfy για τη σειρά καταχωρίσεων «Παιδιά», την οποία δημιούργησε για λογαριασμό της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ».

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο φορέα παροχής δωρεάν υπηρεσιών για ηλικιωμένους στη χώρα μας. Ο βασικότερος τομέας δραστηριοποίησής του είναι η μνήμη και οι διαταραχές της.