Για τις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες της

Η έκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στις κύριες τάσεις, στα πρότυπα ανάπτυξης και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όσον αφορά στις σχέσεις με τους πελάτες, η έκθεση επισημαίνει για την Deloitte: «Το βάθος και το εύρος των σχέσεων με τους πελάτες της Deloitte βασίζονται σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο προσφερόμενων υπηρεσιών και στο συνεχές ενδιαφέρον της εταιρείας να εστιάζει στην ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες σε πολλούς τομείς».