Για εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν, θα διεκδικήσουν ένα ταξίδι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Mountain View της Καλιφόρνια. Ο διαγωνισμός, που στο παρελθόν έχει προσελκύσει περισσότερους από 20.000 φοιτητές σε περισσότερες από 60 χώρες, αποτελεί μία ευκαιρία για τους Έλληνες φοιτητές να διαγωνιστούν διεθνώς στους τομείς μάρκετινγκ, διοίκησης επιχειρήσεων, διαφήμισης, και νέων τεχνολογιών, να κερδίσουν εμπειρία για την ελληνική αγορά αλλά και την ευκαιρία να αναδείξουν παγκοσμίως τις ικανότητές τους.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς, με τη συμμετοχή πραγματικών εταιρειών και με χρηματοδότηση από την Google. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διαρκεί από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 10 Ιουνίου.