Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και της ανάπτυξης συλλογικής ευφυΐας και την ανταλλαγή γνώσεων. Κύριο αντικείμενο του έργου αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομίας, με επιμέρους δράσεις επιμόρφωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάπτυξης δικτυώσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 544.989 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ενώ η αναθέτουσα αρχή είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 30 Ιανουαρίου.