Συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας

(ΛΟΝΔΙΝΟ)  Η απόφαση ελήφθη μετά από διεξοδικό spec και ακολουθεί τη δημιουργία του CSE business unit της Coca-Cola νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανάθεσης, θα διευκολυνθεί η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των αγορών της περιοχής και θα ενισχυθεί η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική προσαρμογή διεθνών καμπανιών σε τοπικό επίπεδο.

Λόγω της ανάγκης για συνεργασία με ένα δίκτυο που εξυπηρετεί όλη την περιοχή και συγχρόνως έχει δυνατή τοπική παρουσία, στο spec κλήθηκαν μόνον οι McCann και Publicis, οι οποίες έχουν και οι δύο μακροχρόνιες σχέσεις με την Coca-Cola. Η Publicis θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την Coca-Cola CSE, καθώς παραμένει στο roster της για την κεντρική παραγωγή δημιουργικού. Η συνεργασία με τη McCann θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2011.