Υποψήφια βραβείου στο Mobile Games Conference στη Ρωσία

Το συγκεκριμένο γεγονός αναγνωρίζει την ποιότητα υπηρεσιών της Intertranslations στο χώρο των μεταφράσεων, σε διεθνές επίπεδο, με την εταιρεία να ανταγωνίζεται τα τελευταία χρόνια μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου. Όσον αφορά στην ελληνική αγορά, η Intertranslations το 2013 πέρασε σε τροχιά εξωστρεφούς ανάπτυξης, έχοντας δημιουργήσει καινοτόμα μονέλα πωλήσεων, project management και παραγωγής. Η στρατηγική της για το 2014 είναι η περαιτέρω ανάπτυξη με τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιρλανδία. Η υποψηφιότητα της Intertranslations στον διαγωνισμό, μπορεί να υποστηριχθεί μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.wnconf.com/site/awards.