Με τον τίτλο Global Leadership Conference

Το GLC πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με συμμετοχή μόνο μέσω πρόσκλησης στα μέλη του ΕΟ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να τις εφαρμόσουν σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας που ενδέχεται να γίνει μέλος της ΕΟ οικογένειας. O Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος του ΕΟ, που εγκαινιάζεται στο πλαίσιο του GLC, Κώστας Μαυροσκότης, δήλωσε: «Το ΕΟ ξεκινά να δραστηριοποιείται και στη χώρα μας, για να δημιουργήσει μια νέα, δυναμική, ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, που θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία ενός παγκόσμιου οργανισμού με πείρα 25 ετών και ένα δίκτυο 10.000 μελών, για να θέσει τις βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί εκ νέου η τοπική επιχειρηματικότητα με εξωστρεφή προσανατολισμό».