Τον ολιστικό ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρικής εικόνας του Maestral Resort & Casino στο Μαυροβούνιο ανέλαβε η Generation Y. Το project περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και κατασκευή του νέου ιστοτόπου του, βασισμένο σε συγκεκριμένο concept, το νέο εταιρικό του video και τον σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικής της ψηφιακής του προώθησης.

Η Genaration Y υλοποίησε την ψηφιακή τοποθέτησή του, χρησιμοποιώντας πρόσφατες τεχνολογίες σε UI/UX, digital strategy για 17 χώρες-στόχο, καθώς και τη δημιουργία εταιρικού video. «Η Generation Y μας έπεισε ότι είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για να υλοποιήσει και να θέσει σε δράση μια νέα προσέγγιση για την εξυπηρέτηση των στόχων μας.

Η κατανόηση των αναγκών μας, η προσοχή στη λεπτομέρεια και ο υψηλός βαθμός επαγγελματισμού εγγυώνται την επιτυχή έκβαση της συνεργασίας μας», σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του Maestral, Χρήστος Τσεμπεράς.