Με θέμα "Bridging the Mediterranean: The Athens Business Forum"

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Ευρω-μεσογειακής επιχειρηματικής συνεργασίας. Πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο προσφέροντας την ευκαιρία για δημιουργικό διάλογο σε σχέση με τα πρώτα βήματά της, τις προοπτικές τόσο σε πολιτικό όσο και κυρίως σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Οι εργασίες θα κλείσουν με τη Διακήρυξη της Αθήνας για το Μέλλον της Ευρω-Μεσογειακής Επιχειρηματικής Συνεργασίας από τον Αντιπρόεδρο και Επικεφαλής Διεθνών Δράσεων του ΣΕΒ Θανάση Λαβίδα που θα μεταφέρει μηνύματα προς τις κυβερνήσεις των χωρών της Μεσογείου με τις προσδοκίες και τις προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου.

Στο φόρουμ της Αθήνας έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 500 επιχειρηματίες από όλες τις χώρες της μεσογειακής λεκάνης οι οποίοι κατά το τριήμερο των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν περισσότερες από 800 προγραμματισμένες ατομικές επαφές διερευνώντας και αναζητώντας νέες συμπράξεις και συνεργασίες. Παράλληλα, θα λειτουργήσει εκθεσιακός χώρος.