Επιστημονικό άρθρο σχετικό με την πρωτοβουλία των super markets στην Ελλάδα για μείωση της πλαστικής σακούλας, η οποία θεωρήθηκε ως διεθνής βέλτιστη πρακτική, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό California Management Review, στο CMR Insights. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο των μελετών του ΙΕΛΚΑ σε σχέση με τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα, με τίτλο «Phasing Out Single-Use Plastics in Grocery Retailing» και υπογράφεται από τους Δρ. Λευτέρη Κιοσέ (ΙΕΛΚΑ), Επίκουρο Καθηγητή Παύλο Βλάχο (ALBA), Καθηγητή Γιώργο Δουκίδη (ΟΠΑ), και Αναπληρωτή Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο (ΟΠΑ). Αναδεικνύει δε τη συνεργασιακή προσπάθεια των super markets της χώρα μας για διαχείριση της μείωσης της πλαστικής σακούλας και αναλύεται ως πρότυπο πρωτοβουλίας για το top management παγκοσμίως.