Καθήκοντα BI & Digital Services Director αναλαμβάνει ο Βασίλης Πάτρας, που κατείχε τη θέση του BI & Data Warehouse Manager στη Newsphone. Αντικείμενο της διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση ψηφιακών εφαρμογών, όπως websites και smartphone apps. Μία από τις κύριες δραστηριότητες αφορά στο www.vrisko.gr, της ηλεκτρονικής μηχανής αναζήτησης του 11880.