Η Soho Square διατηρεί εταιρική και προϊοντική επικοινωνία

Η συνεργασία διευρύνεται με τη συμμετοχή της Bold Ogilvy & της OgilvyOne και καλύπτει πλέον τόσο την Olympic Air, όσο και τη digital επικοινωνία. Σημαντικό σκέλος της νέας επικοινωνίας είναι και οι αγορές του εξωτερικού, οι οποίες θα καλύπτονται από το διεθνές δίκτυο του Ομίλου. Επίσης, στο roster της αεροπορικής εντάσσεται πλέον και η The Newtons Laboratory, η οποία ανέλαβε το κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Πιστότητας.