Μόνο το 40% έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού
Προβληματισμός διαφαίνεται στα στελέχη της Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ) ενόψει του ψηφιακού μετασχηματισμού, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της KPMG International με τίτλο The Future of HR 2019: In the Know or In the No, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.200 υψηλόβαθμα στελέχη ΔΑΔ.

Σύμφωνα με τα βασικά της ευρήματα, μόνο το 40% των υψηλόβαθμων στελεχών ΑΔ ανέφερε ότι έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 70% αναγνωρίζει την ανάγκη για μετασχηματισμό του ΑΔ, αλλά μόνο το 37% νιώθει αρκετά σίγουρο για την δυνατότητα της ΔΑΔ να μετασχηματιστεί. Όσον αφορά τα σημαντικότερα εμπόδια, η έλλειψη δεξιοτήτων (51%) και η έλλειψη πόρων (43%) αναφέρονται ως τα πιο καίρια, μαζί με την εταιρική κουλτούρα, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις δήλωσε ότι η τρέχουσα κουλτούρα της εταιρείας του είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην υλοποίηση των καθηκόντων και των διαδικασιών, παρά στην καινοτομία ή σε πρωτοποριακές διαδικασίες.