Ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, ύστερα από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης για την κατάταξη και σήμανση του τηλεοπτικού προγράμματος, των σταθμών ελεύθερης λήψης και των συνδρομητικών.

Ειδικότερα, στο εν λόγω σχέδιο καθορίζονται: Η κατάταξη των τηλεοπτικών προγραμμάτων σε πέντε ηλικιακές κατηγορίες, η σήμανση αυτών με οπτικά σύμβολα, οι επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης, καθώς και η ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος (αν αυτό περιέχει, για παράδειγμα, σκηνές βίας, εκφορά απρεπή λόγου κ.ά.).

Προβλέπεται, επίσης, η συγκρότηση εσωτερικής πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης και κατάταξης των προγραμμάτων ανά τηλεοπτικό σταθμό, η οποία θα απαρτίζεται ενδεικτικά από ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, νομικούς. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30 Απριλίου και η νέα σήμανση θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Περισσότερα στο http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=1100