Ειδικότερα, στο εν λόγω σχέδιο καθορίζονται: Η κατάταξη των τηλεοπτικών προγραμμάτων σε πέντε ηλικιακές κατηγορίες, η σήμανση αυτών με οπτικά σύμβολα, οι επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης, καθώς και η ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος (αν αυτό περιέχει, για παράδειγμα, σκηνές βίας, εκφορά απρεπή λόγου κ.ά.).

Προβλέπεται, επίσης, η συγκρότηση εσωτερικής πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης και κατάταξης των προγραμμάτων ανά τηλεοπτικό σταθμό, η οποία θα απαρτίζεται ενδεικτικά από ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, νομικούς. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30 Απριλίου και η νέα σήμανση θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Περισσότερα στο http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=1100