Για τον λόγο αυτό, θα προβεί πρώτα σε καταγραφή και αποτύπωση των διαδικασιών των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών της, προχωρώντας σε δημοσίευση σχετικού έργου, «Προμήθεια υπηρεσιών καταγραφής, ανάλυσης & σχεδιασμού διαδικασιών». Το εν λόγω έργο τίθεται σε διαβούλευση έως τις 31 Ιανουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν μέχρι τότε σχόλια και παρατηρήσεις, στις εξής διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], [email protected], [email protected].