Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Οι δράσεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Την καμπάνια υπογράφει η Ashley & Holmes.

«Κάνε το Βήμα. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες. Διασφάλισε θέσεις εργασίας», αναφέρει το μήνυμα της καμπάνιας, επεξηγώντας ότι το Υπουργείο στηρίζει εργοδότες και ανέργους με 2,5 δισ.  ευρώ συνολικά, για 668.000 ωφελούμενους. Η καμπάνια περιλαμβάνει μέχρι στιγμής τηλεοπτικό σποτ και καταχώριση.