“Η αθλητική χορηγία δεν είναι κάτι ξεκομμένο από τη στρατηγική μιας εταιρείας, πρέπει να είναι μια αμφίδρομη σχέση, win-win μεταξύ διαφημιζόμενου brand και αθλητικού προϊόντος”. Πρόκειται για βασικές αρχές της χορηγίας και δη της αθλητικής, που θα υπέθετε κανείς ότι αποτελούν κοινό κτήμα όλων όσοι δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της Επικοινωνίας και του Marketing. Κι όμως, παρά τα σημαντικά βήματα των τελευταίων χρόνων, στην Ελλάδα απέχουμε ακόμα πολύ από την υιοθέτηση των παραπάνω διαπιστώσεων. Κι αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Sports & Brands Conference που διοργάνωσε το Marketing Week.

Η διαπίστωση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα για την επίλυσή του, ωστόσο για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί χρόνος, αφού απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας των εμπλεκόμενων πλευρών, κυρίως των marketers. Στο συνέδριο συζητήθηκαν ακόμα καίρια ζητήματα για την αθλητική χορηγία, όπως η καταναλωτική συμπεριφορά και οι lifestyle επιλογές του σύγχρονου καταναλωτή, η επανάσταση κατανάλωσης των σύγχρονων media, οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην αξιακή αλυσίδα της βιομηχανίας του sports marketing, καθώς και οι σημαντικές marketing ευκαιρίες ανάπτυξης που ο αθλητισμός προσφέρει στα brands. Αναλυτικό ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες του τεύχους.

Μιλώντας για media, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τηλεόραση εξακολουθεί να προσφέρει θετική απόδοση στη διαφημιστική επένδυση, παρά τις αβεβαιότητες που προκαλεί το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καναλιών, οι αδειοδοτήσεις και η υψηλή φορολόγηση. Για το σημερινό τηλεοπτικό περιβάλλον και τον ρόλο της διαφήμισης, ο Μίλτων Παπαδάκης, Media & Communication Consultant ετοίμασε μια ενδιαφέρουσα μελέτη, την οποία παρουσιάζουμε στο παρόν τεύχος. Μεταξύ άλλων αναδεικνύεται ότι το κόστος του τηλεοπτικού χρόνου δεν αυξήθηκε, ενώ οι αναμενόμενες αλλαγές στο τηλεοπτικό περιβάλλον δεν αναμένεται να επηρεάσουν το κόστος αυτό, τουλάχιστον για το 2016.