Ο διαγωνισμός Global Management Challenge, απέκτησε τη διαπίστευση  του Ευρωπαϊκού Φορέα European Foundation for Management Development (EFMD) CEL for Technology Enhanced Learning. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς στον κλάδο του management, με βασικό στόχο τη διάχυση της πληροφορίας, την έρευνα, τη δικτύωση, την ανάπτυξη νέων ιδεών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη του management. Μέσω της διαπίστευσης, ο επιχειρηματικός διαγωνισμός κατατάσσεται πλέον ανάμεσα σε μόλις 10 προγράμματα που έχουν αναγνωριστεί από τον φορέα παγκοσμίως, ενώ πρόκειται για το μοναδικό διαπιστευμένο πρόγραμμα στην Ελλάδα.