Για τον διαγωνισμό λογοτύπου της Ολυμπιακής

Συγκεκριμένα, η ΕΓΕ αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τον διαγωνισμό, ζητά την απόσυρση του και επαναπροκήρυξη ενός δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κατά τα πρότυπα των διεθνών πρακτικών και κανόνων. Το Δ.Σ. της ΕΓΕ συστήνει στους συναδέλφους που σκέφτονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, να απέχουν, αφού όπως επισημαίνει “δεν πληρεί κανένα κριτήριο ισότιμης συμμετοχής και ουσιαστικής αξιολόγησης. Αντίθετα υποβαθμίζει το ρόλο του σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας, θίγει τον κλάδο και μετατρέπει μία σοβαρή μελετητική εργασία σε επικοινωνιακό show…”.

Οι ενστάσεις της ΕΓΕ αφορούν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων η οποία δημιουργει ερωτηματικά για την εγκυρότητα του διαγωνισμού, στην πολύ μικρή προθεσμία υποβολής, στη μη γνωστοποίηση της σύνθεσης της κριτικής επιτροπής, στην ασάφεια στα δεδομένα σχεδιασμού λογοτύπου και στο εξαιρετικά χαμηλό προβλεπόμενο βραβείο, το οποίο όπως λέει, δεν εξασφαλίζει την αξιοπρεπή συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου. Η ΕΓΕ ενημέρωσε με επιστολή της την Marfin Investment Group, ζητώντας την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.